KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği (İFOD) 5253 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde kurulmuş bir dernek olup işbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu gereğince kamuoyu ile paylaşılmak üzere hazırlanmıştır.

İFOD olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

İFOD’a yapmış olduğunuz üyelik başvurusu kapsamında, ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik numaranız, doğum tarihi, kimlik bilginiz.

İletişim Bilgileri: İletişim adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz ile var ise İFOD’a tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numaranız, faks numaranız veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgileriniz.

Çalışma ve Öğrenim Durumu Bilgileriniz: Dernekler Yönetmeliği kapsamında Dernek Bilgi Sistemine (DERBİS) işlenmek üzere öğrenim ve çalışma durumuna yönelik bilgileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: İFOD’un doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte sunmuş olduğunuz kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler).

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, İFOD’a üyelik başvurusu için fiziki olarak doldurduğunuz başvuru formu vasıtasıyla veya atölyeler ve seminerler kapsamında yaptığınız çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile İFOD’la iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verdiğiniz bilgiler vasıtasıyla, bunun yanı sıra etkinlikler sırasında çekilen fotoğraflar ve alınan video kayıtlarından toplanmakta,  sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanarak işlenmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, İFOD Tüzüğü’nün 3. ve 10. maddesindeki işlemler dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan İFOD’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

İFOD, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’nün 3. ve 7. maddelerindeki işlemler dahil olmak üzere üyelik başvurusu ve üyelik süreçlerinin yürütülmesi, üyelik başvurusunun değerlendirilmesi ve karara bağlanması, bunlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Derneğin faaliyetleri ile sınırlı kalmak kaydı ile  etkinlik tanıtımı  faaliyetleri kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi ve bu anlamda etkinlik fotoğraflarının sosyal medya ve dernek internet sitesinde, basın bültenlerinde tanıtım ve bilgilendirme yoluyla paylaşmak amaçları ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve şekillerde İFOD tarafından işlenecek ve bu kapsamda Dernek Tüzüğü’nün yetkilendirdiği şekilde üyelik başvurusunu inceleyip karara bağlayacak kişiler olan Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri ile paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Dernekler Yönetmeliğinde 1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik gereğince derneklerin üyelerine ait bilgilerin DERBİS’e kaydedilmesi gerektiğinden, bu hukuki yükümlülük çerçevesinde kişisel verileriniz ilgili sisteme aktarılmaktadır.

Resmi kurumlardan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlar veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

KVKK Kapsamında ilgili kişi olarak haklarınız:

  1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. ve 6. maddeler kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında İFOD’a Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi gösteren belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak Talatpaşa Bulvarı No:75 Kat:3 D:9 Sema Apt. Alsancak Konak/İZMİR  adresine elden teslim ederek veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.

BENZER İÇERİKLER

SOSYAL MEDYA

7,990BeğenenlerBeğen
5,418TakipçilerTakip Et
87TakipçilerTakip Et
864AboneAbone Ol

BİZE ULAŞIN

İZMİR FOTOĞRAF SANATI DERNEĞİ

Adres: Talatpaşa Bulvarı No:75 Kat:3 D:9 Sema Apt. Alsancak-İZMİR

Tel:     0 (232) 464 32 12

Eposta: [email protected]

Derneğimiz Pazar ve Pazartesi günleri hariç 11.00 18.30 saatleri arasında açıktır.

GÜNCEL SEMİNER VE ATÖLYELER